Welcome to Medical Tourism - Serbia

blue line
waterfall
blue line

plakat


Choose language

visit   Invitation
visit   2nd Announcement
visit   Online Registration
visit   Call for Abstracts
visit   Sponsors
visit   Download
visit   Congress Contact
visit   Gallery

Naći mesto i dati pravu ulogu prirodnog balneoklimatološkog faktora u funkciji očuvanja zdravlja, a i pomoći bolesnome da što ranije ispuni jedinu želju da bude zdrav je naše opredeljenje, pogotovo u sadašnjim savremenim uslovima.
Balneoklimatološki faktor prezentovan sa bilo koje strane na ovakovom skupu od učesnika na svom maternjem jeziku biće za sve ostale jasan i potpuno razumljiv.

Zato poštovane kolege, dođite u Vrnjačku banju sa svojim radovima, ili kao učesnici u diskusijama, u sticanju novih poznanstava i prijateljstava u doba kada se ovo mesto, poznato još iz doba starih Rimljana, predstavlja svojom lepotom u najlepšem svetlu da u jednom širokom bratskom kolu svojim znanjem, strukom i naukom kao najvažnijim i jedinim oruđem doprinesemo pravilnoj obradi neizmernog ali sve češće ljudskom nemarnošću ugroženog balneoklimatološkog faktora i njegovoj validnoj inkorporaciji u novi savremeni kurikulum medicine, a sve u funkciji što dužeg očuvanja dobrog zdravlja i kvaliteta života.

Očekujući Vaš odziv,

prof. dr.Tomislav Jovanović
Predsednik Kongresnog odbora

Tekst rada poslati na: congress@medical-tourism-serbia.com

Krajnji rok za prijem abstrakta ili rada je 02.05.2007. god.

Kotizacija:

8.000 dinara do 03.05.2007. god.
12.000 dinara od 03.05.2007. god.
6.000 za učesnike bez radova i studente
Uplatu izvršiti na TR AIK Banka
105-71016-90 sa OBAVEZNIM pozivom na broj 280507

Tehnički sekretari

Organizacija smeštaja i informacije u vezi kotizacije
Ljubica Ivanović
Vladan Vešković
Kontakt telefon +381 036 611-110


5 kongres balneoklimatologa

srpsko lekarsko drustvo

© 2006 - 2010 www.medical-tourism-serbia.com